אסור להביא או להשתמש בכל סוג של נשק או אחר. אסור להביא ציוד מהבית שאינו באחריותנו.